Amis Atayal Bunun Da'o (Yami) Kavalan Kanakanabu Païwan Puyuma Rukai Saaroa Saisiat Truku Thao Tsou
204 000 87 000 57 000 3 500 1 400 300 98 000 14 000 13 000 300 6 500 30 000 800 6 700